ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022-2023

Στο φροντιστήριό μας προετοιμάζουμε:
  • Μαθητές Α΄Λυκείου που τώρα βάζουν τις βάσεις για την επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις και υψηλή βαθμολογία στο Λύκειο.
  • Μαθητές Β΄Λυκείου, με υψηλούς στόχους, που στοχεύουν στην έγκυρη προετοιμασία από τη Β' Λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Οι μέθοδοι διδασκαλίας και το σύστημα λειτουργίας του φροντιστηρίου μας είναι δοκιμασμένες για χρόνια και έχουν αποφέρει χιλιάδες επιτυχίες στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τα τμήματα μας είναι ολιγομελή και ομοιογενή, για την αποτελεσματική προετοιμασία των μαθητών μας. Δίνουμε μεθοδικά οργανωμένες σημειώσεις και χιλιάδες παραδειγμάτων και ασκήσεων. Φροντίζουμε να έχουμε ευέλικτα προγράμματα, ώστε να αφήνουμε στους μαθητές μας ελεύθερο χρόνο για προσωπική μελέτη και εξωσχολικές δραστηριότητες.
Το πυκνό πρόγραμμα διαγωνισμάτων σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς είναι σημαντική καινοτομία των φροντιστηρίων μας και αναπόσπαστο κομμάτι των επιτυχιών μας. Τα διαγωνίσματα διεξάγονται σε συνθήκες παρόμοιες με αυτές των εξετάσεων, ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές, να αναπτύξουν τον μαθησιακό τους δυναμισμό και να μπορούν οι καθηγητές να διαπιστώνουν κάθε φορά την πρόοδο των μαθητών και τις δυνατότητες τους σε συνθήκες εξετάσεων.
Σκοπός μας είναι οι μαθητές να μπορούν να φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, για αυτό προσαρμόζουμε κατά το δυνατό το πρόγραμμά μας στις ανάγκες κάθε μαθητή και κάθε τμήματος. Η διδασκαλία κάθε μαθήματος ξεκινά από μηδενική βάση, ώστε ο κάθε μαθητής να είναι σε θέση να παρακολουθήσει την ύλη, ανεξάρτητα από το μαθησιακό του «μητρώο». Αρκεί να το θέλει και ο ίδιος καταβάλλοντας προσπάθεια και συστηματική μελέτη.
Για εμάς κάθε μαθητής μας είναι μοναδικός. Για αυτό προσφέρουμε εξατομικευμένη ενισχυτική διδασκαλία (Coaching), όταν κρίνουμε ότι αυτή απαιτείται. Επιπλέον, κάθε μαθητής, σε συνεργασία με τον καθηγητή στο ανάλογο μάθημα που τον ενδιαφέρει, μπορεί εκτός από τον καθορισμένο αριθμό διαγωνισμάτων, να ακολουθήσει επιπλέον ειδικό πρόγραμμα διαγωνισμάτων προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες και αδυναμίες του.