Αναστασίου Ανθή Πληροφορικός
Ξεκινώντας από τα Ιωάννινα όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα, έφτασα στο Ηράκλειο όπου σπούδασα στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Συνέχισα τις σπουδές μου στο τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πολυτεχνείου Ιωαννίνων.
Όντας φοιτήτρια ακόμα, έχω ασχοληθεί με την Πληροφορική από την πλευρά της παιδαγωγικής, παρακολουθώντας αντίστοιχα μαθήματα και σεμινάρια ενώ παράλληλα έχω εργαστεί σε διάφορους οργανισμούς και εκπαιδευτήρια (όπως ΙΙΕΚ, φροντιστήρια κτλ).
Ο βασικός μου στόχος είναι η διδασκαλία του μαθήματος ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον να επικεντρώνεται στη δόμηση της σκέψης του μαθητή καθώς και στις τεχνικές επίλυσης προβλημάτων από οποιονδήποτε χώρο, χρησιμοποιώντας μία κωδικοποιημένη γλώσσα προγραμματισμού που εμπεριέχει ένα σύνολο κανόνων.
Το μεγάλο όφελος που προκύπτει από αυτή τη διαδικασία είναι ότι ο μαθητής αναπτύσσει γνωστικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου με δυνατότητα εφαρμογής τους σε όλη του τη ζωή και για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος.